اولین مسابقه کلوپ همدان

امید رفتاری   ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۳

در سال ۱۳۹۳ اولین دوره مسابقات کلوپ همدان برگذار شد که قبل از بارگذاری با تعدادی از اعضا مسیر آنالیز و بررسی گردید و مسابقه از مبدأ مراغه انجام شد که مسیری بسیار کوهستانی و خطر ناک بود