دومین مسابقه کلوپ همدان

امید رفتاری   ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۶

دومین مسابقه کلوپ همدان در سال ۱۳۹۶ ،مسابقه سرعت بود که با ده شرکت کننده از مبدأ شهرستان بیجار در استان کردستان برگذار گردید.